A Cake Walk the Plank

A Cake Walk the Plank

A Cake Walk the Plank

Dimensions: 140x160cm

Medium: Oil & Mixed media on Canvas

Artist
Ilya Volykhine