Whangaparaoa - Bay of Whales

Whangaparaoa - Bay of Whales

Whangaparaoa - Bay of Whales

Dimensions: 51 x 37cm

Medium: Mixed Media on Board

Artist
Annemieke Farmilo