Flying Solo

Flying Solo

Flying Solo

Dimensions: 98x124cm

Medium: Oil & Mixed Media on Hahnemuhle Paper

Artist
Ilya Volykhine