Poukai 1/5

Poukai 1/5

Poukai 1/5

Dimensions: 100x300cm

Medium: Oxidised Steel

 

Artist
Simon Max Bannister